"Selamatkan Diri Dari Api Neraka"


" Dari abu sa'id r.a berkata, Rasulullah sallallahu a'laihi wasallam,keluar pada hari Aidil - adha dan Aidilfitri ke tempat solat,lalu beliau melalui para wanita seraya berkata:

'wahai sekelian wanita! bersedekahlah kamu sekalian,kerana pernah diperlihatkan kepadaku tentang kamu sekalian sebagai sebahagian besar penghuni neraka."

'bersedekahlah kamu sekalian dan perbanyaklah beristighfar!' mereka bertanya: 'kerana apa wahai Rasulullah sallalahu 'alaihi wasallam? beliau menjawab: kerana kamu banyak melaknat dan menginkari keluarga (suami). Aku tidak melihat wanita-wanita yang kurang akal dan dinnya (agamanya)dari salah seorang di antara kamu yang dapat menyaingi fikiran seorang laki-laki yang teguh hatinya.
mereka bertanya: apakah kekurangan din dan akal kami wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' beliau menjawab: bukankah kesaksian seorang wanita seperti setengah kesaksian seorang lelaki? meraka menjawab: benar.
beliau berkata: maka begitulah di antara kekurangan akalnya. bukankah apabila haid,dia tidak boleh solat dan puasa? meraka menjawab: benar.
beliau berkata lagi: maka begitulah di antara kekurangan dinnya.'pemjelasan:

Islam yang hanif memandangkan masing-masing di antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan rel yang dengan keduanya kehidupan manusia berjalan beriringan tanpa melebihkan yang satu di atas yang lain dari sisi nilai kemanusiaannya.
hal ini secara nyata tentera dalam firman Allah s.w.t:

"wahai manusia,sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita,dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku,supaya kamu saling kenal mengenal. antara kamu di sisi Allah s.w.t, ialah orang yang paling taqwa di antara kamu." ( Al-Hujurat:13 )

yang menjadikan ukuran di sisi Allah s.w.t,adalah amal soleh.Allah juge telah menjelaskan bahawa laki-laki dan wanita dituntut untuk melaksanakan tugasannya masing-masing.
Firmannya:

"wahai orang-orang yang beriman.janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kamu yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita yang lain, (kerana) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan),lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olok),dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri,dan janganlah kamu panggil memanggil dengan yang buruk" ( Al_Hujurat:11 )

Allah membebankan tanggungjawab perbuatannya kepada setiap laki-laki dan wanita.
Firmannya:

"tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." ( At-Tur:21 )

"......agar tiap-tiap diri diberi balasan terhadap apa yang dikerjakannya,dan meraka tidak akan dirugikan." ( Al-jathiyah:22 )

Masing-masing di antara laki-laki dan wanita berhak mendapat balasan di sisi tuhannya,sesuai dengan amalnya,sebagimana firman Allah s.w.t:

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): sesungguhnya Aku tidak menyia-yiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,baik laki-laki mahupun wanita (kerana) sebahagian kamu adalah turunan sebahagian dari yang lain." ( Al-Imran:195)

Islam memandang sama rata antara laki-laki dan wanita dalam nilai kemanusiaannya,begitu pula dalam hak-hak menurut ketentuan hukum pidana (jenayah) dan perdata. masing-masing harus mendapat perlindungan jiwa,kehormatan,harta dan kebebasan,kecuali apa yang diwajibkan syariat yang hanif,tatkala ia melakukan kesalahan dan menyimpang.

tetapi sebagimana yang sudah dijelaskan,kita dapati bahawa ilmu telagh menetapkan susunan tubuh wanita yang berbeza dengan susunan tubuh laki-laki dilihat dari bentuknya, termasuk dalam perbagai celahnya yang merupakan kekhususan bagi wanita.tatkala janin mulai tumbuh,dua jenis ini sudah berbeza laju pertumbuhannya. Akhirnya kita mendapati susunan dari wanita dilihat dari bentuk fizikalnya telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk mengandung,melahirkan dan menyusui.

sedangkan tentang susuanan kejiwaan wanita,kita mendapati di dalmnya terdapat perasaan yang sensitif,kelembutan rasa,tindakan yang tekun dan mudah terganggu emosinya,sumbernya adalah pengaruh dari segi perasaan terhadap jiwa. inilah yang membuat kesesuaian kewujudan wanita sebagi ibu. sebab sifat keibuan tidak memerlukan kepada pemikiran,tetapi ia memerlukan perasaan yang bergelora dan kasih sayang yang teramat lembut.

kerana kami melihat kuatnya pengaruh perasaan pada diri wanita,maka islam menganggap kesaksian dua orang wanita sama dengan kesakdian satu orang laki-laki.maknanya tidaklah seperti anggapan sebahagian orang bahawa wanita sama dengan separuh laki-laki.islam tidak menyimpangkan hal itu kerana ia memendangkan wanita sama dengan separuh laki-laki.tetapi islam menetapkan hal ini kerana untuk satu tuji=uan. ada satu dasar lain, iaitu islam memperbanyakkan jaminan yang memang memungkinkan dalam masalah kesaksian.

Wanita dikuasai oleh naluri perasaan dan cepat emosi.kerana kekurangannya itu,maka dituntut bantuan orang lain yang menyertainya. inilah yang diterangkan Allah dalam firmannya:

"jika tidak ada dua orang laki-laki,maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redai,supaya jika seorang lupa,maka seorang lagi mengingatkan yang lain. ( Al-Baqarah:282 )

jadi yang dimaksudkan disini adalah mengingatkan bukan hukum zalim seperti anggapan sebahagian orang yang tak tahu.inilah yang dapat kami simpulkan dari istilah yang disebutkan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam: kurang akalnya. hal ini tidak mengurangkan mertabat wanita.sebab dia telah dipersiapkan untuk tugas yang besar seperti yang dapat kita lihat,iaitu status keibuan dan menyusui.andaikata wanita tidak diciptakan dan tidak dipersiapkan untuk menjadi sumber kasih sayang dan perasaan,tentu dia tidak akan mempu menanggung semua tugas itu.

Apa yang kami maksudkan,bukanlah wanita sahaja yang mudah terganggu emosinya.laki-laki juge boleh seperti itu. dan bukanlah bererti bahawa wanita sahaja yang boleh salah atau dia sahaja yang mudah salah atau terlupa.tetapi laki-laki pun boleh juge tersalah.bahkan ada kalanya wanita lebih tajam fikirannya daripada laki-laki.

berbicara tentang perasaan wanita,maka hal ini dilihat dari kelazimannya secara umum.yang khusus dalam masalah ini dan sering kali terjadi adalah pertentangan antara nilai dan perasaan.

"dipetik dari buku 50 wasiat Rasulullah sallalllahu 'alaihi wasallam untuk wanita"

0 comments: